Eskilstuna kommun deltar i fastighetsmässan MIPIM

PRESSMEDDELANDE

14 mars åker sex representanter från Eskilstuna kommun till Europas ledande fastighetsmässa MIPIM i franska Cannes. Kommunen deltar eftersom mässan är en bra plats för framtida investeringar, framförallt inom fastighetsbranschen.

Eskilstuna är en snabbt växande stad med stort behov av nya investeringar inom bygg- och fastighetsbranschen. Eskilstuna kommuns mål är att bygga minst 400 nya bostäder varje år med en beredskap för 600. MIPIM är en plats där kommunen kan skapa relationer och nätverk med befintliga och potentiella investerare inom branschen.

– 2016 fick 480 nya bostäder startbesked i Eskilstuna och vi har en målsättning att bygga minst 400 bostäder om året. Prognosen för 2017 är att cirka 900 bostäder kommer påbörjas. För att vi ska kunna fortsätta bygga i den takten och klara framtida mål behöver vi få nya investeringar till Eskilstuna. Därför är MIPIM en viktig plats för kommunen att vara på, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun.

Under mässan ingår Eskilstuna kommun i Stockholmsregionen, tillsammans med 18 andra kommuner. På mässan kommer regionen peka på de investeringsbehov som finns och berätta om affärsklimatet. Fokus kommer att ligga på Stockholmsregionens omfattande marknad, konkurrenskraft och det stora antal investeringsprojekt som pågår.  
– Vi får en kraft i att marknadsföra oss tillsammans med Stockholm samtidigt som vi kan peka på de fördelar som Eskilstuna har, säger Kristina Birath.

 

För mer information, kontakta:

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör,
070-086 60 31, kristina.birath@eskilstuna.se

Mikael Jonsson, etableringschef,
073-950 63 00, mikael.jonsson@eskilstunalogistik.se

Sarita Hotti, kommunalråd (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden,
070-086 65 03

 

Bakgrund

Mässan i Cannes pågår 14-17 mars. Resan beräknas kosta cirka 24 000 kr/person. Priset inkluderar resa, boende och mässavgift.

Från Eskilstuna kommun deltar Sarita Hotti, kommunalråd (S) och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Kristina Birath miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Karin Israelsson, t f mark- och exploateringschef, Niklas Edmark, näringslivschef, Marianne Hagman förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen och Mikael Jonsson, etableringschef på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Eskilstuna kommun har även tidigare deltagit i MIPIM, vilket står för Le marché international des professionnels de l’immobilier.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera