Eskilstuna kommun vill återaktivera Svealandsbanans intressenter

Eskilstuna kommun tar initiativ till att återaktivera Svealandsbanans intressenter.
- Efter dialog med några av de berörda kommunerna och samtal med många drabbade resenärer blir det tydligt att det krävs en gemensam mobilisering för att säkra en fungerande Svealandsbana, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Invånare och verksamma i Eskilstuna har vid upprepade tillfällen fått erfara hur sårbart samhället är när tågtrafiken inte fungerar. Den senaste olyckan vid Stockholm södra är den senaste i raden av händelser som visar hur en icke fungerande tågtrafik kan lamslå samhället i stort och kraftfullt påverka Eskilstuna och övriga kommuner längs med banans sträckning.

- Min bedömning är att Sverige ligger efter vad gäller modern järnvägsinfrastruktur. Inte heller kan vi se några planerade åtgärder från den nationella nivån som inger tillräckligt förtroende för att tro på en snar förbättring, säger Jimmy Jansson.

- Innan vintern ens har börjat orsakar en olycka i huvudstaden att ett stort antal kommuner mer eller mindre skärs av från sin omgivning och från arbetsmarknader, i veckor. De förbättrade kommunikationerna till och från Eskilstuna och andra kommuner, som vi under många år har arbetat hårt för och investerat mycket i, måste fungera, menar Jimmy Jansson.

Även Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, menar att de samhällsekonomiska förlusterna är mycket stora när tågsystemet inte fungerar.
- Det är viktigt att de satsningarna som görs på järnvägen verkligen motsvarar det ökande antalet resenärer. De nationella prognoserna har hittills grovt underskattat ökningen av resandet på järnvägen.

Nu tar Eskilstuna kommun initiativ till att åter börja arbeta för kommunernas intressen inom ramen för Svealandsbanans intressenter, en organisation som samlar de kommuner som finns längs sträckan. Till gruppen bjuds även representanter för berörda kollektivtrafikmyndigheter.

- Vi ser att det behövs en bättre organiserad kraft och en högre röst som kan stå upp för resenärernas intressen så att de kan lita på att tågen går i tid, att livet kan fungera och våra kommuner kan utvecklas, säger Jimmy Jansson.

En inbjudan till en första träff kommer att ske snarast med avsikten att få till stånd ett möte i Eskilstuna i början på det nya året.

För mer information
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, 070-086 60 31

 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media