Eskilstuna kommuns medarbetare får utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

PRESSMEDDELANDE

Hedersrelaterat våld är en prioriterad politisk fråga i Eskilstuna kommun under 2018. Därför genomförs nu en stor satsning i form av av flera utbildningar för att höja kompetensen hos kommunens medarbetare.

Genom satsningen vill Eskilstuna kommun öka kännedomen om kommunens skyldigheter och möjligheter att hjälpa både barn och vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är också att ge ökade kunskaper om tvångsäktenskap och könsstympning.

– Våld och det förtryck som det innebär är en fruktansvärd samhällsföreteelse som med alla tillgängliga medel ska bekämpas. Eskilstuna kommun ska inte ha någon annan ambition än att hedersrelaterat våld och förtryck aldrig ska få förekomma. Det kräver kunskap och mod. Och det skaffar vi oss mer av genom det arbete som nu startar. En mycket omfattande satsning på detta område, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande. 

Utbildningssatsningen har koppling till åtagandet i årsplan för 2018 som handlar om att samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld.

Den 7 juni hålls ett av de första utbildningstillfällena om hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig till alla anställda inom länets kommuner samt länets kvinno- och tjejjourer.

Eskilstuna kommun håller i utbildningen tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland och Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen Östergötland.

Media välkomnas att närvara under uppstarten av dagen från kl. 09.45 till 11.00 eller enligt överenskommelse.

Tid: torsdag 7 juni kl. 09.45-11.00 eller enligt överenskommelse
Plats: Fullmäktigesalen, stadshuset i Eskilstuna


För mer information, kontakta:
Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare, socialförvaltningen, Eskilstuna kommun,
sofie.tenser@eskilstuna.se, 072-977 76 43
Therese Dolk, utvecklingsledare, Jämställdhet och Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Södermanlands län,
therese.dolk@lansstyrelsen.se, 010-223 43 71, 070-226 59 85

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera