Eskilstuna leder arbete för att utveckla energismarta städer i Europa

Eskilstuna stärker sin position som en av Sveriges mest framstående städer inom miljö- och energifrågor. I ett EU-finansierat projekt kommer Eskilstuna vara ”Leading Partner” för att utveckla energismarta städer i Europa. Sammanlagt handlar det om sex medelstora städer och totalt 18 involverade partners i ett projekt som kommer att omsätta 4 miljoner euro.

Initiativet till projektet har väckts i Eskilstuna, i ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola samt Eskilstuna Energi & Miljö, som är koordinator för projektet. I projektet ingår städerna Åbo, Tartu, Stoke-on-Trent, Santiago de Compostela samt Jyväskylä, åtta universitet och ytterligare två aktörer inom teknikområdet.

Magnus Johansson (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden menar att projektet stärker bilden av Eskilstuna som en miljökommun.

- Det var engagerade medarbetare som hade idéer om att dra nytta av Eskilstunas stora kompetens inom energiområdet. Vi avsatte drygt 300 000 kronor för att ta fram en bra ansökan. Svaret blev positivt. Vi ska leda ett projekt som syftar till att minska energianvändningen i samhället. Jag är oerhört glad över att vi vågade satsa. Det ger både kompetens och pengar till Eskilstuna, säger Magnus Johansson.

Ansökan har gjorts inom ramen för FP7, det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik.

- Det är bara två projekt som fått sin ansökan godkänd i sin helhet inom ramprogrammet, och vi är en av de två. Det visar att det är ett projekt med mycket hög potential och att vi i Eskilstuna har spetskompetens inom området, menar Adam Brännström, VD på Eskilstuna Energi & miljö.

Projektet kommer att arbeta med tre olika perspektiv som kan leda till olika strategier för energieffektiviseringar: samhällsstrukturer, beteende och teknik.

- Mälardalens högskola leder teknikperspektivet i projektet. Inom ramen för MERO, Miljö, energi och resursoptimering, bedriver vi idag forskning och utvecklar innovativa lösningar och verktyg inom områdena energi-, bygg- och miljöteknik. I projektet får vi dessutom möjlighet till samarbete med flera europeiska universitet, berättar Erik Dahlquist, professor på Mälardalens högskola.

Projektet startar under första kvartalet 2013.

Projektledare blir Audrone Simule, vetenskaplig ledare blir Jenny Holgersson, båda från Eskilstuna Energi & miljö.

Enligt preliminär budget får EEM 474 000 euro, Eskilstuna kommun 301 000 euro och Mälardalens högskola 250 000 euro av projektbudgeten som uppgår till totalt ca 4 000 000 euro.

För mer information:
Audrone Simule, projektledare, Eskilstuna Energi & Miljö, tfn 072-701 03 61
Erik Dahlquist, professor Mälardalens högskola, tfn 073-960 7191
Magnus Johansson (MP), kommunalråd, tfn 070-089 30 32

Eskilstuna - den stolta Fristaden har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar