Eskilstuna pilotprojekt för hållbar stadsutveckling

Går det att utveckla en klimatneutral och hållbar stad, med bostäder till rimliga priser där invånarna har god tillgång till grönytor, service, kultur och rekreation?

Eskilstuna kommun blir nu en av tio piloter som ska arbeta utifrån en ny guide för hållbar stadsutveckling. Modellen ska testas i det pågående stadsläkningsprojektet i Lagerberg och Fröslunda.

Eskilstuna kommun har ingått i den projektgrupp som tillsammans med Sweden Green Buildings Council tagit fram en ny guide för hållbar stadsutveckling. Projektet Citylab Action är resultatet av flera års utveckling och samarbete mellan aktörer från privat och offentlig sektor samt akademi.

Lagersberg-Fröslunda är ett av tio projekt i Sverige som deltar i Citylab Action. Målet med projektet är att utveckla byggnader utan negativ klimat- och miljöpåverkan och samtidigt bygga bostäder till rimliga priser och dessutom skapa en tät, sammankopplad stad där människor har god tillgång till grönytor, service, kultur och rekreation.

  • Guiden för hållbar stadsutveckling kommer bidra till att vi får ett mer systematiskt arbetssätt vid stadsutvecklingsprojekt. Vi ser fram emot att vara med och utveckla Citylab Action och att dra nytta av metoden i det långsiktiga stadsläkningsprojektet Lagersberg-Fröslunda, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun.

Citylab Action syftar till att skapa stadsdelar med goda förutsättningar för god hälsa och välbefinnande, jämlikhet och social sammanhållning, delaktighet och inflytande, goda försörjningsvillkor, en trygg livsmiljö och ett attraktivt stadsliv. Guiden pekar även på områden som resurshållning, där invånare inom områden kan dela på resurser på ett smidigt sätt.

  • Möjligheten med Citylab Action är att det kan skapa ett brett engagemang för hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingsprojekt. Att tidigt få med frågor om exempelvis transporter, grönytor, sociala mötesplatser och klimatanpassning gynnar både slutresultatet och effektiviteten i processen, säger Per Haupt, stadsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om stadsläkningsprojektet i Eskilstuna kommun: Stadsläkning
Läs mer om Citylab Action: Citylab Action

Kontakt:
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, 016-710 51 56
Per Haupt, stadsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen, 016 710 22 55

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media