Eskilstuna utses till årets företagarkommun i Södermanland.

Eskilstuna utses till årets företagarkommun i Södermanland och hamnar på 32:a plats i Sverige, vilket innebär en förbättring med 80 placeringar i den nationella rankingen.

Eskilstuna klättrar i Företagarnas ranking Årets Företagarkommun från plats 112 till 32 i Sverige och etta i Södermanland. Årets företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat och de övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. Resultatet visar att Eskilstuna är den kommun där företagen utvecklats bäst i Södermanland under det gångna året. Eskilstuna uppnår bäst resultat i antalet ökade bolag där man ser en ökning på 8 % mellan 2013-2014.

- Det här är ett resultat som visar på att vi har en stark utvecklingskraft hos våra lokala företag och företagare. Resultatet bekräftar den feedback vi får när vi är ute och träffar företag i kommunen, att det finns en stark positiv anda och vilja, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun.

En majoritet av företagen i Eskilstuna redovisar en ökad omsättning jämförbart med tidigare år men även resultatmässigt finns en ökning i Eskilstunas företag. 52 % av företagen ökar i resultat där även den totala genomsnittsökningen ökar. Branschmässigt är det främst byggindustrin som utmärker sig där 56 % av bolagen ökar sin omsättning.

-  Framgångsrika företag och företagare är en förutsättning för lokal utveckling. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv med stark utvecklingskraft. Det handlar om effektiv kommunal service, men även att tillsammans med företagsstödjande aktörer skapa ett effektivt system för att underlätta tillväxt i befintliga företag, fortsätter Marit Finch-Westin.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. De driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna delar ut Årets företagarkommun årligen tillsammans med UC.

För mer information: Företagarna

Kontaktpersoner:
Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun, 070 086 65 73
Peter Gremer, Regionchef Företagarna Mälardalen, 070 376 00 22 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar