Eskilstunas avloppsvatten visar högt bruk av cannabis och amfetamin

PRESSMEDDELANDE

Droganalyser gjorda utifrån vattenprover på Eskilstunas avloppsvatten visar på höga värden av framför allt cannabis men även amfetamin.

I mars genomfördes den första av fem planerade provtagningar under 2018 på Eskilstunas avloppsvatten, med syfte att göra droganalyser på vattnet. Jämfört med andra kommuner som har gjort droganalyser på avloppsvattnet under 2018 ligger Eskilstuna högst av alla när det gäller mängden cannabis i vattnet. Vi ligger även högt gällande amfetamin och relativt högt i mängden kokain och tramadol. Däremot visar analyserna ett mycket lågt värde gällande MDMA, mer känt som ecstacy.

– ­Mätningen visar att det finns bruk av narkotika i kommunen, men det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser. Det här är endast en analysrapport från en enskild mätning och nästa mätning kan visa ett annat resultat. Målet är att skapa en lång mätserie för att kunna jämföra siffror över tid i den egna kommunen, säger Elin Johansson som är preventionssamordanare för ANDTS  i Eskilstuna kommuns socialförvaltning.

Kommande mätningar under 2018 kommer att ske 25 juni, 1:a och 4:e oktober samt 27 december.


För mer information, kontakta:
Elin Johansson, Preventionssamordnare ANDTS, socialförvaltningen,
016-710 39 43, 072-971 25 67, elin.johansson24@eskilstuna.se


Bakgrund
ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar. Vattenproverna har tagits på Ekeby reningsverks inkommande avlopp som har 91 500 av Eskilstunas invånare anslutna. Droganalyserna utförs av labbet Swetox i Södertälje. För mer fakta, se bifogat dokument.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera