Eskilstunas företagsklimat är i balans

PRESSMEDDELANDE

Eskilstunas resultat i Svenskt Näringslivs årliga undersökning är i balans i jämförelse med förra året. Det sammanfattande omdömet faller med 0,01 och landar på betyget 3,3 (3,34). Kommunen höjer sig inom fem delområden.

– Näringslivsklimat är en av de viktigaste frågorna för oss. Det är grunden för ett växande näringsliv, fler i jobb och mer resurser till skola och äldreomsorg. Vi vill se en långsiktig och stabil förbättring som bygger på kvalitet. Det kommer att gå upp och ner. Men trenden måste vara i rätt riktning. Och det är den, säger Jimmy Jansson, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det sammanfattande omdömet för kommunen faller med 0,1 till betyget 3,3, dock på grund av en liten förändring på 0,01. Kommunen höjde sig förra året med två enheter och årets resultat indikerar att den långsiktiga trenden går i rätt riktning.

– Trenden är en av de viktigaste faktorerna. Vi gjorde en rejäl förbättring förra året och vi är nöjda med att vi håller oss på samma nivå i år. Vi vet att det är ett långsiktigt arbete att förändra attityden till företagande, men att vi är på god väg. Affärsplan Eskilstuna ser vi som en faktor, men även vår förbättring i NKI-undersökningen, säger Niklas Edmark,

Eskilstuna förbättrar sig inom fem delområden; information till företag, service till företag, upphandling, tillämpning av lagar och regler samt Tele- och IT-nät. Ett resultat som kan visa på att det egentliga myndighetsutövandet från kommunen får ett något högre betyg. Något som även den senaste NKI-undersökningen som släpptes i början av maj visade.

Betyget minskar för sammanlagt fem enkätfrågor. En av dessa frågor är omdömet om att kommunens verksamhet tränger undan privata företag.

– Vi får ett något försämrat omdöme på den här frågan, vilket vi även har fått tidigare år. Det är en viktig signal från näringslivet och en fråga som vi behöver fundera på. Vi vill ha ett näringsliv med bra tillväxt och då behöver vi skapa rätt förutsättningar, säger Niklas Edmark.

Utöver det sammanfattande omdömet släpper Svenskt näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i Sverige den 2 oktober i år. Förra året klättrade Eskilstuna 58 placeringar på rankingen och hamnade på plats 158 i landet.

Fakta om undersökningen:
Svenskt näringsliv gör årligen en enkätundersökning för att mäta företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enkäten består av 15 delområden inom attityd, dialog/information, service till företagen och infrastruktur i staden.

Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har genomförts sedan slutet av 1990-talet. Totalt är det drygt 31 000 företag som svarat på enkäten i Sverige. Enkätsvaren samt företagsrelaterad statistik ligger till grund för den ranking som Svenskt näringsliv släpper den 26 september.

Läs mer om årets resultat här: http://www.svensktnaringsliv.se/sodermanland


För mer information, kontakta:
Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun, 073 940 84 00

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera