Eskilstunas kultur- och fritidsförvaltning är nominerad till Årets jämställdhetsarbete

Eskilstunas kultur- och fritidsförvaltning har blivit
nominerad till priset Årets jämställdhetsarbete som delas ut av Jämställ.nu. Förvaltningen
har som mål att all verksamhet ska vara likvärdig för både flickor och pojkar,
kvinnor och män samt att resurserna ska fördelas lika. För att nå dit har de
olika enheterna kartlagt delar av sina verksamheter och där ojämställdhet
upptäckts har ett förändringsarbete påbörjats.

Jämställ.nu är ett samarbete mellan Europeiska Socialfondens
Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges
Kommuner och Landsting samt Vinnova.

Kontaktperson: Lena Klintberg, utvecklare Kultur- och
fritidsförvaltningen

Tfn: 016-710 13 71, 073-950 60 72

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera