Eskilstunas skolor beviljas drygt 2,2 miljoner för Skapande skola


Sedan 2008 har Eskilstuna kommun sökt och beviljats medel från Kulturrådet, vilket innebär att det idag finns ett etablerat och växande samarbete mellan kulturlivet och skolan.

Årets ansökning om drygt 2,2 miljoner kronor beviljades utan inskränkningar. Det är ett gott betyg för de insatser och den organisation kommunen skapat, vilket är en samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen. 

I nuläget är så gott som hela grundskolans verksamhet engagerad i olika kulturskapande skola-aktiviteter. Skapande har som mål att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Elever är delaktiga via kulturråd, elevråd, klassråd allt beroende av ålder och skolorganisation. Exempel på vad elever får som de annars inte fått möjlighet till är dansmatte, filmskapande tex Kartongfilm http://www.youtube.com/watch?v=SEuP6mJZWVk

Läs mer på http://www.eskilstuna.se/kulturiskolan

För ytterligare information kontakta utvecklare Anne-Lie Andersson Leweby, telefon 073-950 88 25.

 

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera