Eskilstunautmaningen – en länk mellan arbetsgivare och ungdomar

Den kommunala gymnasieskolan och arbetsgivare i Eskilstuna har tillsammans startat projektet Eskilstunautmaningen.  Ett projekt med syfte att långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten och bidra till förbättrad kompetensförsörjning för kommunens arbetsgivare.

Eskilstuna har idag bland den högsta ungdomsarbetslösheten i landet, cirka 18 procent, samtidigt säger många arbetsgivare att de inte kan hitta den kompetens de söker till sina lediga tjänster.

-        Våra elevers betygsresultat ökar för tredje året i rad och ligger i paritet med riksgenomsnittet, ändå är det många som inte får jobb efter att de avslutat sin gymnasieutbildning. Med projektet kommer vi skapa naturliga möten mellan arbetsgivare och gymnasieskola som kan resultera i framtida rekrytering, säger Karin Holmberg Lundin, chef för gymnasieskolan.

Ett utvecklingsarbete mellan den kommunala gymnasieskolan, näringslivsdelen i Eskilstuna kommun och arbetsgivare i staden har resulterat i Eskilstunautmaningen. Pilot i projektet är Rekarne gymnasiet och till hösten kommer de övriga kommunala gymnasieenheterna med i arbetet.

Genom webbsajten eskilstunautmaningen.se kan nu kommunens arbetsgivare anta utmaningen genom att skapa olika möten med eleverna. Till exempel genom att erbjuda praktikplatser, feriejobb, mentorer, studiebesök och läxläsning.

-        Vi har en hög målsättning där vi tror att det är möjligt att våra 4 000 gymnasieelever under 2017 ska ha minst ett möte med en arbetsgivare, säger Karin Holmberg Lundin.

För ytterligare information kontakta

Lennart Engelhardt, projektledare, e-post: lennart@happyr.com, mobil: 070-666 14 01 eller Karin Holmberg Lundin, chef för gymnasieskolan, e-post: karin.lundin7@eskilstuna.se, mobil: 070-086 64 83

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera