Ett år sedan Elektronikåtervinningen blev socialt företag

Den första mars 2013 knoppades kommunens elektronikåtervinning av och blev Eskilstuna elektronikåtervinning ekonomisk förening.

Fram till dess hade elektronikåtervinningen varit en verksamhet inom arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen. Efter ett beslut i kommunfullmäktige kunde de två arbetsledarna och deras medarbetare ta över och driver nu verksamheten som ett socialt företag. Det första social företag som kommunfullmäktige beslutat om.

Elektronikåtervinningen är en så kallad skyddad arbetsplats där 17 personer med nedsatt arbetsförmåga och långt från den öppna arbetsmarknaden är anställda på trygghetsavtal. Elektronikåtervinningen utför också arbetsförmågebedömningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

På Filargatan i Vilsta tas all sorts elektronikskrot emot; datorer, tv-apparater, lampor, brödrostar, mobiler etc. Allt demonteras i minsta detalj för att ta bort miljöfarliga komponenter och resten skickas till återvinning. Varje år hanteras här ca 1000 ton elektronisk utrustning.
Kunder är skolor, företag och olika kommunala verksamheter.
Elektronikåtervinningen kommer också att ha en insamlingsplats i den nya kretsloppsparken som planeras vid Ekeby reningsverk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information om hur det första året har gått kontakta någon av de verksamhetsansvariga,
Göran Andersson, 016-710 27 68, 076-943 0155 eller Ivanco Tudzarovski, 016-710 10 28,
070-323 45 66

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera