Färre stopp och mindre utsläpp med nya omlastningscentralen

Fredag 5 september körs den första turen från kommunens omlastningscentral. Målet är att minska utsläppen från de lastbilar som levererar varor till kommunens enheter samt öka säkerheten för skolbarnen.

I november 2013 togs beslut om att Eskilstuna kommun ska starta en omlastningscentral, som nu går i drift med första leveranserna av livsmedel. Omlastningscentralen drivs av Eskilstuna kommun men distributionen därifrån till mottagande enheter har upphandlats och sker med miljöbilar.

Sedan projektets start har informationsmöten hållits för bland annat kökschefer och kockar. Personal har fått välja dag och tidpunkt när de vill ha sin leverans. En enhetschef för centralen och tre lagerarbetare har rekryterats.

Kommunens leverantörer kommer nu, med succesivt införande, att köra sina varor till omlastningscentralen där de sedan lastas om, samordnas och körs ut till mottagande enheter. På så sätt blir det möjligt för kommunens beställare att effektivisera sitt arbete då de kommer att få sin leverans vid samma tidpunkt vid färre tillfällen. Varorna kommer också vara packade så att det enkelt ska gå att föra in i kökens förråd.

Redan innan omlastningscentralen är helt utbyggt kommer antalet stopp för lastbilar att minska drastiskt, liksom koldioxidutsläppen.

– Omlastningscentralen innebär en halvering av antalet transporter och utsläpp. Vi får även kontroll på vilket drivmedel transporterna körs på. Med färre transporter till skolorna blir också barnens väg till och från skolan säkrare, säger Kirsi Dogan, logistiksamordnare för omlastningscentralen.

Att införa omlastningscentralen skapar också större möjligheter för lokala producenter att leverera till kommunen.

– Denna satsning ger större förutsättningar att handla lokala varor och samverkan med livsmedelsektorn kan nu utvecklas, säger Magnus Johansson (MP), kommunalråd.

Centralen kommer från början att gälla endast livsmedel men under 2015 utökas till övriga varor inom kommunen. När verksamheten är helt utbyggd kommer samtligt gods till Eskilstuna kommun att lotsas via omlastningscentralen.

Omlastningscentralen ligger utmed Folkestaleden i DHL:s gamla lokaler. Karta och illustration över transportflödet finns på eskilstuna.se/olc


För mer information:
Magnus Johansson (MP), kommunalråd, 070-086 65 24
Kirsi Dogan, logistiksamordnare, 070 086 64 95

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media