Fler elever har antagits på de nationella programmen i kommunens gymnasieskola

Trots att det i år är ett 40-tal färre åk9 elever i kommunen, så har 24 fler ungdomar antagits till de nationella programmen i kommunens gymnasieskola. Detta beror framförallt på att fler elever än förra året har uppnått behörighetsnivåerna för gymnasieskolan under vårterminen och att även fler elever blivit antagna från närliggande kommuner. 91% av de behöriga eleverna har blivit antagna till sitt förstahandsval. Antalet antagna elever till de fristående gymnasieskolorna i Eskilstuna har minskat med 16.

I veckan har antagningsbeskeden börjat skickas ut till elever som sökt till gymnasieskolan. På fredag 5/7 kan också elever, med Eskilstuna som hemkommun, med sin personliga kod gå in på kommunens hemsida, och se vilken utbildning de blivit antagna till och eventuell reservplatsstatus.

Totalt har i år 1018 elever antagits på de nationella programmen i kommunens gymnasieskola. 251 elever kommer från andra kommuner. Förra året var antalet antagna elever från andra kommuner 194.

En stor ökning av antalet antagna elever finns på:
Barn- och fritidsprogrammet med 12 elever
Industritekniska programmet med 14 elever
Naturvetenskapliga programmet med 20 elever
Estetiska programmets inriktning musik med 14 elever
 Hotell och turismprogrammet med 10 elever.

Alla behöriga eskilstunaungdomar har antagits på högskoleförberedande program eller yrkesprogram. De elever som inte är behöriga kommer att erbjudas plats på introduktionsprogramen.

Det nya VVS- och fastighetsprogrammet, som arrangeras som lärlingsutbildning har fyllt alla sina 16 platser och har 4 reserver.

Det är förmodligen endast på 4 av de 22 erbjuda studiealternativen där inte alla behöriga elever kommer att bli antagna under reservantagningen. Reservantagningen pågår fram till i mitten på september. Dessa program är Elprogrammet som 14 ungdomar sökt i första hand, Handels- och administrationsprogrammet med 10 reserver, Samhällsvetenskapliga programmets inriktning på beteendevetenskap med 11 reserver och Frisörutbildningen med 7. Dock kommer antalet reserver att reduceras betydligt eftersom en del sökande från andra kommuner har ett utbildningsalternativ någon annanstans och har möjlighet att välja det alternativet, som då frigör platser.

Det har i år blivit betydligt lättare att bli antagen på Bygg- och anläggningsprogrammet där det i år bara finns 3 reserver jämfört med 27 förra året och Ekonomiprogrammet som nu inte har några reserver att jämföra med 17 reserver 2012.

- Det är glädjande att vi har kunnat ta in fler elever på de nationella programmen i år, som alla erbjuder möjligheten till behörighet för högskolan, liksom att så många elever även från andra kommuner valt att söka till den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna, säger gymnasiechef Bo Karlsson.

För ytterligare information kontakta gymnasiechef Bo Karlsson, telefon 070-5432607.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar