Förskolor i Eskilstuna beviljas 30 miljoner i statsbidrag

PRESSMEDDELANDE

Skolverket har beviljat Eskilstunas kommunala förskola närmare 30 miljoner kronor
i statsbidrag för 2018/2019. Pengarna ska användas till att minska barngrupperna.

Varje år har de kommunala förskolorna möjlighet att ansöka om statsbidrag från Skolverket för att minska sina barngrupper. I år gjorde 41 förskolor i Eskilstuna kommun en ansökan varav 29 beviljades bidrag på sammanlagt 29 940 187 kronor.  

– Det här är ett välkommet beslut och tillskott. De förskolenheter som beviljats bidrag kommer nu att påbörja arbetet med att genomföra sin planering utifrån sin ansökan av statsbidrag, säger Ulrika Adamsson, tillförordnad skolchef för förskolan.

Skolverkets beslut bygger på ett indexvärde/förskolenhet. Indexet bygger på följande variabler:

  • Andel årsarbetare med förkollärarexamen

  • Andel barn med föräldrar med förgymnasieal utbildning som högsta utbildning

  • Andel barn med utländsk bakgrund

  • Genomsnittlig barngruppsstorlek


För mer information, kontakta:
Ulrika Adamsson, tf skolchef förskolan, barn- och utbildningsförvaltningen,
016-710 79 81, ulrika.adamsson@eskilstuna.se
 

Fakta barngrupp:
Med barngrupp menas de barn som är inskrivna på en avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera