Hemtjänsten i Eskilstuna separerar omvårdnad och service

PRESSMEDDELANDE

Idag fattade vård- och omsorgsnämnden beslutet att separera omvårdnad och service inom hemtjänsten. Beslutet innebär att hemtjänsten delas upp i  två delar. En del av personalen kommer att arbeta med hemservice och en del kommer att arbeta med hemvård. Under hösten startar arbetet med att implementera beslutet i vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetet som undersköterska inom hemtjänsten blir allt mer avancerat. Andelen äldre i Eskilstuna kommun ökar. Samtidigt ökar andelen äldre med komplexa vårdbehov som vårdas i hemmet. Vård- och omsorgsförvaltningen ser dessutom att det har blivit svårare att rekrytera kompetent personal till våra verksamheter. För att klara morgondagens vård och omsorg behöver förvaltningen säkerställa att det är rätt personal med rätt kompetens som utför olika insatser hos den äldre.

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2017 utrett frågan i dialog med medarbetare inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården samt med fackförbundet Kommunal och kommunala pensionärsrådet (KPR). Nämndens beslut innebär att hemtjänstverksamheten delas in i två delar. Dels grupper för ”hemservice” och dels grupper för ”hemvård”. Personal som arbetar inom hemservice svarar för serviceinsatser såsom städning, tvätt och klädvård, inköp med mera. Inom hemvårdsgrupperna utförs omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser.

– Som vi ser det handlar det här beslutet om vår framtida kompetensförsörjning inom hemtjänsten. Vi ser att kraven på våra undersköterskor ökar. Därför vill vi att de ska kunna koncentrera sig och specialisera sig på omvårdnad. Det är ju trots allt det de har utbildat sig för. Samtidigt ser vi att vi genom en grupp för hemservice öppnar upp möjligheten för andra att jobba inom vård och omsorg. Jag är övertygad om att det här är rätt väg att gå, säger Mikael Edlund, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Efter Vård- och omsorgsnämndens beslut kommer förvaltningen anställa en projektledare som kommer ha ansvaret för att införa förändringen. Den nya organisationen planeras starta i början av 2019.


För mer information, kontakta:
Mikael Edlund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, 070-086 65 26
Johan Lindström, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, 070-340 24 81

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera