Historiskt stråk längs gammalt industrispår i Eskilstuna

Vi anlägger ett historiskt stråk längs det gamla industrispåret Bolinder-Munktellspåret. Det gamla industrispåret gick runt staden från tidigt 1900-tal tills det togs ur bruk på 1960-talet.

Stråket börjar i Fors kyrkopark och fortsätter sedan över bron längs Ruddamsgatan. På grönytan mellan gatan och järnvägen anlägger vi en dekorativ park med inspiration från Södra station som tidigare fanns på platsen. Träslipers symboliserar järnväg, ängsblommor efterliknar den speciella flora som växer på spårområden och en stationsklocka skapar ytterligare associationer till tågstation. Längs hela stråket sätter vi upp nya belysningsstolpar som påminner om järnvägens linjestolpar. Projektet är flerårigt och syftet är att uppmärksamma det historiska industrispåret och skapa ett attraktivt rekreationsstråk. Den första etappen av stråket från Fors kyrkopark till Kungsvägen bygger vi under hösten 2014.

Läs mer på eskilstuna.se/stadsprojekt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun landskapsarkitekt Anna Edvinsson, 070-167 27 14.


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media