Klartecken för nya bostäder på norr i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Detaljplanen för Nystavaren antogs idag av stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna. Det innebär ett klartecken för tre flerbostadshus med hyreslägenheter på norr i Eskilstuna.

Illustration av möjlig ny bebyggelse från planprocessen. Illustration: Bygg Fast & Strategisk arkitektur

I samband med Byggforum våren 2015 utlyste Eskilstuna kommun två markanvisningstävlingar för att bjuda in intressenter att vara med och bygga bostäder. Tävlingarna handlade om nya bostäder på norr i kvarteret Nystavaren och Kapellbacken.

Intresset var stort, flera aktörer ville vara med och en jury valde ut Bygg-Fast/Strategisk arkitektur att gå vidare med sin idé. Detaljplanen är nu klar och antogs i dag i stadsbyggnadsnämnden. Planen gör det möjligt att bygga tre flerbostadshus med hyreslägenheter på Nystavaren 5, 6 och 7. Planen möjliggör även för olika typer av verksamhetslokaler. Planen ska komplettera omgivningens kvartersstruktur och ta hänsyn till kulturmiljöhistoriska värden.

– Nu ger vi förutsättningar för att bygga ytterligare attraktiva bostäder i Eskilstuna. Hyresrätterna blir ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden, säger Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Här finns mer information om detaljplanen.

För mer information, kontakta:
Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna,
070-086 65 03, sarita.hotti@eskilstuna.se

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media