Köerna minskar till vård- och omsorgsboende

I april 2015 beslutade vård- och omsorgsnämnden om att ändra reglerna kring fördelningen av platser till vård- och omsorgsboende för att minska köerna och säkerställa att de äldre får den vård och omsorg de behöver. Det har nu gett resultat.

- Det är glädjande att se att köerna till vård- och omsorgsboendena har minskat efter att de nya reglerna infördes. Fler får plats och de äldre får snabbare den vård och omsorg de behöver, säger Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Vård- och omsorgsförvaltningen måste varje kvartal rapportera in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hur många beslut om vård- och omsorgsboende för äldre som man inte har kunnat verkställa. Kvartal två 2015 stod i rapporten att det fanns 53 beslut som inte verkställts inom tre månader. Kvartal 3 rapporterades 36. I dagsläget finns det ingen kö alls till platser på demensboende. Till vanligt äldreboende finns 56 personer i kö, (varav 27 är på korttidsboende) och dessa kommer troligen att kunna verkställas inom tre månader.

Den här förändringen bidrar inte bara till att köerna minskar och att de äldre snabbare får den vård och omsorg de behöver, utan leder också till att vi minimerar risken för höga sanktionsavgifter från IVO på grund av att vi inte kan verkställa boendebesluten i tid.

Den som inte är nöjd med den boendeplats hon eller hann får, har fortfarande möjligheten att byta till sitt ”önskeboende”.

För med information, kontakta Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande, telefon 070-086 65 26

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera