Kritik mot bristande dokumentation på äldreboendet Ekebo

Socialstyrelsen kritiserar äldreboendet Ekebo i Eskilstuna för bristande dokumentation av en patients bensår, samt för bristande insatser mot patientens trycksår. Händelsen inträffade sommaren 2010. Äldreboendet anmäldes efter att fluglarver upptäckts i patientens bensår.

Socialstyrelsen betonar att förekomsten av fluglarver i sår inte i sig visar på brister i sårbehandlingen. Sommartid lägger flugor gärna ägg i sår, exempelvis när såren luftas, och några timmar senare förvandlas äggen till larver.

– Vi har brustit i journalföringen och det har vi åtgärdat, säger Thure Morin, förvaltningschef på vuxenförvaltningen. Förvaltningen gjorde en egen utredning hösten 2010 och de brister som socialstyrelsen påtalar åtgärdades redan då. I övrigt har vi inte tolkat det som att det varit stora brister i själva omvårdnaden. Socialstyrelsen påpekar själva att sådana problem kan uppstå. Självklart arbetar vi för att förebygga så långt det går, men vi kan samtidigt inte ha en helt steril miljö i våra äldreboenden. Om något liknande upptäcks ska det hanteras skyndsamt och åtgärdas.

Patienten flyttade in på äldreboendet i juni 2010. Redan vid inflyttningen hade patienten bensår som infekterades och krävde täta omläggningar. Efter vård på Mälarsjukhuset skötte personalen på äldreboendet sårbehandlingen. Under hösten upptäcktes fluglarver i såren och problemen åtgärdades omgående. En sjuksköterska ordinerade att patienten skulle få en särskild madrass, en decubitusmadrass. Socialstyrelsen anser att en sådan madrass skulle ha kommit tidigare och anser att äldreboendet brustit i dokumentation och sårhantering.

Mer information:
Thure Morin, förvaltningschef vuxenförvaltningen, 073-950 60 78, thure.morin@eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar