Lovskola för elever som slutat årskurs 8 och 9

PRESSMEDDELANDE

Den kommunala grundskolan erbjuder lovskola 18–29 juni för elever som gått ut årskurs 8 och 9. Syftet med lovskolan är att ge extra stöd till elever som riskerar att inte bli, eller som inte är, behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lovskolan pågår 18–29 juni. Gemensam undervisning sker på Fristadsskolan för elever som gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. På Faktoriet undervisas elever som gått ut årskurs 9 och som inte är behöriga till motsvarande program.

Skogstorpsskolan har valt att själva arrangera lovskola för sina elever.

– Lovskolan är en möjlighet för de elever vars motivation eller insikt om framtiden vaknat lite sent, säger Kerstin Soläng, samordnare för den obligatoriska lovskolan.

Sedan den 1 augusti 2017 är kommunen skyldig att erbjuda obligatorisk lovskola för elever som gått ut årskurs 8 och 9 i grundskolan. Utöver den obligatoriska lovskolan erbjuder många av grundskolorna även en frivillig lovskola för sina elever i de lägre åldrarna.

– Genom att blanda elever och lärare från olika grundskolor till lovskolan skapar vi nya sociala möten som vi hoppas eleverna ska tycka är spännande och stimulerande. Det här är första året som vi bedriver den här typen av lovskola och kommer göra en utvärdering inför planeringen till nästa sommar, säger Kerstin Soläng.

Den obligatoriska lovskolan finansieras med generellt stadsbidrag.


För mer information, kontakta:
Kerstin Soläng, samordnare för den obligatoriska lovskolan, 016-710 46 38


Snabbfakta om lovskola

  • En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.

  • Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar.

  • Huvudmannen kan frivilligt anordna lovskola under annan tid än under juni i syfte att räkna av tid från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.

    (Källa Skolverket)

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera