Lyckad kraftsamling för att få fler i jobb

PRESSMEDDELANDE

Arbetslöshetssiffrorna har sjunkit i Eskilstuna, månad efter månad visar på en sjunkande trend som är större än rikssnittet, särskilt gällande ungdomar. En av nycklarna bakom framgången är gemensamma krafttag mellan olika aktörer.

– Vi är på god väg mot att nå det mål som vi politiskt har satt upp, att nå ner till under tio procents arbetslöshet 2020 med tanke på att vi nu är på väg under 12-procentsstrecket redan 2018, säger Marie Svensson, ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsförmedlingen släpper de senaste siffrorna på Sörmlandsnivå redan idag, den 13 juni och den 14 juni klockan 8.00 offentliggörs även statistiken på ortsnivå. Månad efter månad har det varit en sjunkande trend.

– Det positiva resultatet följer av ett gediget och uthålligt samarbete mellan kommunkoncernen, arbetsförmedlingen och näringslivet. Tillsammans har vi använt oss av befintliga verktyg som till exempel yrkesutbildningar som ofta leder till jobb och olika arbetsmarknadsinsatser som ger viktig erfarenhet som minskar trösklarna att komma in på arbetsmarknaden, säger Thure Morin, förvaltningschef, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Veronica Haugdahl är projektledare för ”Fler jobb, fler i jobb” där hon har lett arbetet med att även hitta nya möjligheter för att få fler i jobb:

– En workshop med 200 aktörer från olika håll i höstas gav mycket input samt att vi har tittat på både befintliga satsningar och möjligheten att starta nya, säger hon.

– Den gemensamma kraftsamlingen har gett en hävstångseffekt för att vända siffrorna och det är särskilt glädjande att se att ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Vår DUA-överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen har varit en bra grund att ta avstamp från, konstaterar Arbetsförmedlingens chef Kristina Bengtsson.

– Tillsammans har varit kodordet och det är också det som har bidragit till framgång. Ett talande exempel på det är Affärsplan Eskilstuna där vi verkligen har krokat arm med näringslivet, säger näringslivsdirektör Niklas Edmark.

Här är några av många satsningar på att få fler i jobb:

• Eskilstuna är den kommun i Sverige som satsar mest på arbetsmarknadsinsatser, enligt SKL:s ”öppna jämförelser”, något som också har gett resultat. Några exempel är: Nuevo och Unga på väg, Extratjänster och IMA-projektet.

• Rekordmånga personer i yrkesutbildning inom både Komvux och yrkeshögskolan samt satsning på kombinationsutbildningar med SFI och yrkesutbildning.

• Affärsplan Eskilstuna, där Affärsplan Eskilstuna har genererat en mängd olika konkreta satsningar där Eskilstunautmaningen är en satsning riktad mot unga.

• Ett långsiktigt samarbete mellan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen som bland annat tog avstamp i den gemensamma satsningen på Rekryteringsmässan. Samarbetet fick ytterligare kraft genom en gemensam överenskommelse (DUA, delegationen för unga och nyanlända). Samarbetet har även intensifierats via projektet ”Fler jobb, fler i jobb” under ledning av Kommundirektör Pär Eriksson, där Veronica Haugdahl är projektledare.

• Kompetensgallerian (inklusive Yrkeshögskolecenter) – en mötesplats till arbete och studier där kompetensfrågan är i centrum, även när det gäller att mäkla mellan företag och utbildningsanordnare för att minska kompetensglappet på arbetsmarknaden. Samarbete mellan: Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen, Mälardalens högskola och Folkhögskolan.

• Arbetsförmedlingens projekt: Miriam, för nyanlända lågutbildade kvinnor och Give and get, för utrikesfödda personer med yrkesbakgrund från hemlandet.


Media välkomnas att göra reportage från någon av de olika satsningarna samt höra mer om arbetet med att få fler i jobb genom att kontakta någon av följande personer:
Kristina Bengtsson, chef Arbetsförmedlingen Norra Sörmland,
kristina.v.bengtsson@arbetsformedlingen.se, 010-486 81 46
Thure Morin, chef för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun,
thure.morin@eskilstuna.se, 073-950 60 78
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun,
niklas.edmark@eskilstuna.se, 073-940 84 00
Veronica Haugdahl, projektledare för ”Fler jobb, fler i jobb”, Eskilstuna kommun,
veronica.haugdahl@eskilstuna.se, 070-089 35 40
Marie Svensson, ordförande (S) i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Eskilstuna kommun,
marie.svensson@eskilstuna.se, 070-086 65 20

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera