Många fick önskad skola i högstadievalet

Resultatet av valet till årskurs 7 är klart. Placeringsbeslut skickas hem med posten till alla familjer i slutet av vecka 9. Från och med torsdag den 2 mars kan vårdnadshavare logga in i kommunens e-tjänst och se skolplaceringen. E-tjänsten nås via eskilstuna.se/skolval

Av totalt 908 blivande årskurs 7-elever som går i en kommunal skola har 252 sökt till annan skola än anvisad, vilket motsvarar 28 procent. Förra året sökte 34 procent en annan skola än den anvisade.

De skolor som har flest aktivt sökande från andra upptagningsområden är Djurgårdsskolan, Faktoriet och Gökstensskolan. Dessa skolor kan erbjuda plats för flertalet sökande, dock inte samtliga. Turordningslistor har upprättats enligt Eskilstuna kommuns urvalskriterier för skolvalet för de elever som inte fått sitt förstahandsval, och skolorna tar kontakt med eleverna i turordning vid eventuella framtida lediga platser.

Fristadsskolan som öppnar hösten 2017 intill S:t Eskils gymnasium blev populär i skolvalet. Den kommer att starta med flera klasser i både årskurs 7 och årskurs 8, med elever från sitt eget nyskapade upptagningsområde och med sökande från andra områden.

-        I och med att vi öppnar Fristadsskolan till hösten, och i och med att vi sett över våra upptagningsområden till högstadiet, har vi i år haft ett friare skolval till högstadiet än på länge. Fler elever än tidigare har kunnat få plats på de skolor de önskat. Jag kan till exempel nämna att Faktoriet tog emot över trettio elever från det fria skolvalet. Det är alltså elever som inte bor i Faktoriets upptagningsområde, säger skolchef för grundskolan Hans Ringström.

Markarbeten för bygget av Fristadsskolan har precis påbörjats. Ritningar och mer information om den nya högstadieskolan finns på eskilstuna.se/fristadsskolan.

För ytterligare information kontakta skolchef för grundskolan Hans Ringström, telefon 073-765 17 06

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera