Mediainbjudan: Ett viktigt steg för att få fler unga till jobb

Nu tar Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna ett stort kliv för att få bukt med ungdomsarbetslösheten. Media hälsas välkomna att närvara vid undertecknandet av en överenskommelse precis efter arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 11 november, klockan 12.45. Även en ungdom som fått möjlighet att studera på Komvux tack vare utbildningskontrakt kommer att närvara.

Eskilstuna kommun har genom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna redan tidigare träffat en preliminär överenskommelse om fördjupad samverkan, i syfte att göra det möjligt för fler unga att få jobb.

Den preliminära överenskommelsen har nu godkänts av Delegationen för unga till arbete (Dua) som skriver så här i sitt yttrande:

”Dua bedömer att överenskommelsen utgör en mycket god grund för framtida gemensamt arbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Dua bedömer att överenskommelsen uppfyller samtliga uppsatta kriterier. Överenskommelsen kan komma att lyftas fram som ett gott exempel i Dua:s verksamhet.”

Den fördjupade samverkan gör det möjligt att genomföra regeringens satsningar på utbildningskontrakt samt traineejobb för unga och efter onsdagens nämndsammanträde kommer Thure Morin, chef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Marie Svensson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt Arbetsförmedlingens chef i Eskilstuna, Patrik Vikström, att underteckna kontraktet. Media hälsas välkomna att närvara vid undertecknandet.

- Det är glädjande att vi i Eskilstuna är en av de första kommuner som gör verkstad åt de satsningar som regeringen nu har gett möjlighet till. Målet är att Eskilstuna senast 2020 ska ha en ungdomsarbetslöshet som är i nivå med rikssnittet. Idag är cirka 22 procent av ungdomarna i åldern 16-24 år inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Rikssnittet är idag cirka 13 procent, säger Thure Morin.

Tid: Onsdagen den 11 november, klockan 12.45.

Plats: Nämndrummet, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, våning 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna. (Hiss A, till höger i korridoren)

Kontaktpersoner:

Thure Morin, chef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 073-950 60 78, thure.morin@eskilstuna.se

Therése Norén, kommunikationsstrateg på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera