Norrvallavägens förskolas tvåspråkighet väcker intresse

PRESSINBJUDAN

Norrvallavägens förskola i Eskilstuna är den enda tvåspråkiga förskolan i kommunal regi med både svensk och finsk pedagogik. Torsdag 3 maj besöker det kommunala minoritetsrådet förskolan för att få veta mer om hur förskolan jobbar utifrån sin tvåspråkiga profil och om de projekt som förskolan driver och ingår i. Media välkomnas att närvara under besöket.

I Eskilstuna har 17 000 invånare, omkring 16 procent, finsk anknytning. Eskilstuna är en av 65 kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda finsktalig förskola och äldreomsorg och att kommuninvånarna har rätt att prata finska i sina kontakter med kommunen.
– Två av våra sex avdelningar är tvåspråkiga och vi ingår i flera tvåspråkiga projekt. Bland annat har vi ett utbyte med Måsta ängs vård- och omsorgsboende där det finns finska boende. Vi tror på att bygga broar mellan generationerna. Sen har vi också tvåspråkig teater och ett finskt förskolebibliotek, säger Erja Malla, biträdande förskolechef.

Tid: torsdag den 3 maj kl 16.00.
Plats: Norrvallavägens förskola, Norrvallavägen 5, Eskilstuna.
Medverkande:
Nina Tuncer, (S), ordförande minoritetsrådet
Ulla Grip, (M), vice ordförande minoritetsrådet
Sarita Hotti (S), ledamot minoritetsrådet
Ann-Carina Andersson, (C), ledamot minoritetsrådet
Lahja Molin, (L), ledamot minoritetsrådet
Sirpa Lindelöf, utvecklare


För mer information, kontakta:
Erja Malla, biträdande förskolechef, Norrvallavägens förskola
072-145 77 71, erja.malla@eskilstuna.se
Sirpa Lindelöf, utvecklare, Eskilstuna kommun
016-710 12 55, sirpa.lindelof@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media