Nu är alla kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna kvalitetscertifierade

PRESSINBJUDAN

Ett långsiktigt och målmedvetet arbete ligger bakom den kvalitetsstämpel som Rinmangymnasiet nu har fått. Rekarnegymnasiet och S:t Eskils gymnasium är sedan tidigare certifierade enligt samma kvalitetssäkringssystem, Qualis.

– Den kommunala gymnasieskolan har arbetat enligt Qualismodellen i över tio år, vilket har lett till att vi har ett väl förankrat och gediget kvalitetsarbete inom hela den kommunala gymnasieskolan, säger Mart Saamel, gymnasiestrateg. 

Under våren har Rinmangymnasiet genomgått en omfattande granskning för att bli certifierade. I granskningen har det bland annat ingått enkäter till elever, vårdnadshavare och personal, genomgång av riktlinjer och rutiner samt besök på skolan av representanter från Qualis. Resultatet av granskningen visar att Rinmangymnasiet, med bred marginal, uppfyller kriterierna för att bli certifierade.

Kom och träffa skolledning, elever och personal som firar med tårta och cider.

Tid: torsdag 7 juni klockan 11.00 – 13.00
Plats: Matsalen på Rinmansgymnasiet, Gredbyvägen 1, Eskilstuna


För mer information, kontakta:
Cathrine Lundberg, rektor, 073-950 60 45, catrine.lundberg@eskilstuna.se


Fakta Qualis
Qualis ger skolan verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elva/tolv kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för respektive skolforms verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan. Kriterierna har en tydlig koppling till de nationella styrdokumenten. 
Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten utifrån ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och föräldrarnas/vårdnadshavarnas perspektiv.

(Källa: Qualis)

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera