Nu börjar vi bygga om Köpmangatan

På en del av Köpmangatan skapar vi ett nytt trafikrum. Det är ytan mellan Ruddammsgatan, Eskilsgatan och Stensborgsgatan som vi bygger om till en samspelsyta. Med samspelsyta menas att bilar, gående och cyklister samspelar i trafiken på lika villkor. Från att tidigare ha varit en plats för bilar blir det nu en plats för människor. Under nästa vecka (vecka 28) börjar vi gräva för brunnar och gång- och cykelbanan. Det större arbetet med samspelsytan startar i mitten av augusti. Det innebär att vi då måste stänga av Köpmangatan för genomfart. Under ombyggnaden kommer skyltar med en illustration att finnas i anslutning till platsen vi bygger om.

Nytt konstverk på samspelsytan
Den nya utformningen innebär att samspelsytan mer kommer att upplevas som en plats eller ett torg i jämförelse med den typiska gatukaraktären som finns idag. Vi anlägger flera allmänna sittplatser och vistelseytor och ett konstverk av Hanna Stahle, föreställande ett öga kommer placeras på platsen. Syftet med ombyggnaden är att skapa en attraktivare plats för oskyddade trafikanter att vistas och röra sig på.

Läs Hanna Stahles egna tankar kring konstverket Öga för Eskilstuna
"Jag har valt att göra ett verk som både kontrasterar mot och anknyter till platsen.
Materialet är rostfritt stål uppbyggd i lameller. Tanken med att låta skulpturen få formen av ett öga utgår från behovet av att lyfta blicken mot omvärlden för att se bortom det vardagliga. Skulpturens form och konstruktionen ger en något gäckande upplevelse. Vad som från sidan ser ut som ett klot växer ut till något mer elipsformat när man rör sig vidare. Pupillfördjupningen växer fram men när man just ska titta in igenom pupillen så är hela skulpturen genomsiktlig genom alla dess lameller. Jag hoppas att skulpturen ska fungera som en central punkt på platsen och förstärka det unika. Samtidigt som den kan ge möjlighet till tanke, reflektion och diskussion."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare upplysningar kontakta Johan Örn trafikplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun, 016-710 54 79 eller Jouni Stenman byggledare, 070-089 36 06.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media