Nu byggs Sågarsvedets barnkoloni upp igen efter branden 2015

PRESSMEDDELANDE

Nu är byggnationen av den nya huvudbyggnaden vid Sågarsvedets barnkoloni i full gång. Väggarna är resta och taket är på plats. Byggnationen beräknas vara klar i november 2018 och sommaren 2019 blir det återigen sommarkollo på Sågarsvedet.


Badplatsen nedanför huvudbyggnaden.

I oktober 2015 totalförstördes sommarkollot Sågarsvedet i Ärla efter en brand. Nu är återbyggnationen i full gång och byggnadens utsida är nästan helt färdigställd.
– Den nya huvudbyggnaden innebär flera förbättringar jämfört med den gamla som brann ner. Den blir vinterbonad vilket möjliggör fler typer av verksamhet året runt. Den byggs på samma sida vägen som Sotsjön, med badplats och bryggor. Byggnaden kommer även att ha ett storkök, toaletter och duschar samt att den får bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, säger Lina Englund, tf. projektchef på Kommunfastighet.

Kolloverksamheten vänder sig till barn som lever i utsatta livssituationer och syftar till att skapa likvärdiga möjligheter för barn, ungdomar och deras familjer. Johanna Törne är samordnare för kolloverksamheten i Eskilstuna kommuns socialförvaltning:
– Vi erbjuder barnen en stimulerande vistelse i en trygg miljö med positiva vuxna förebilder. Nybyggnationen ger oss möjligheter till en utökad verksamhet, eftersom det blir vinterbonat. Det skulle kunna innebära att vi inte endast har kollot igång under sommaren, utan även på helger och lov under vår, höst och vinter. På så vis kan vi möta ännu fler barn, säger Johanna Törne.

– Jag minns mycket väl natten då Sågarsvedet brann. Från politiken lovade vi redan dagen efter branden att kollot ska byggas upp igen. Det tog längre tid än vad vi hoppades på och det har varit en del hinder på vägen, men nu är vi äntligen där, säger Göran Gredfors(M), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Byggnationen beräknas vara klar i november 2018 och den nya byggnaden kan börja användas under vintern 2018/2019. Sommaren 2019 blir det återigen sommarkollo på Sågarsvedet.


För mer information, kontakta:
Johanna Törne, samordnare för kolloverksamheten, socialförvaltningen, Eskilstuna kommun,
070-167 29 12, johanna.torne@eskilstuna.se
Lina Englund, tf. projektchef, Kommunfastigheter,
070-086 23 41, lina.englund@kfast.se


Bakgrund:
Storlek på byggnaden: 550 kvadratmeter (den gamla huvudbyggnaden var 355 kvadratmeter)
Kostnad: 24 miljoner kronor
Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Entreprenör: Byggpartner
Ansvariga för kolloverksamheten: Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media