Nu fortsätter vi att inventera kulturmiljöer i Eskilstuna kommun

PRESSMEDDELANDE

Under vecka 15, 9-13 april, åker konsulter från WSP runt i kommunen för att inventera kulturmiljöer. De kommer att göra noteringar om och fotografera bostadshus, andra byggnader, trädgårdar, ängar och gator som de bedömer som intressanta. 

Konsultföretaget WSP har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för kommunen. Som en del arbetet genomförs inventeringar av kulturmiljöer i kommunen. Under hösten 2017 inventerades Eskilstuna, Torshälla, Hällby, Skogstorp och ett antal sommarstugeområden. Nu ska resten av kommunen inventeras. Platser i och kring bland annat Hållsta, Alberga och Ärla kommer att besökas.

Inventeringarna utförs av fyra personer från WSP (Moa Andersson, Emil Bergstén, Charlotte Hedenström och Paulina Virtas). De kommer att göra noteringar om och även fotografera intressanta miljöer. Företagsnamnet WSP står på deras bil. De kommer att ha ett informationsbrev med sig, som förklarar deras uppdrag och innehåller kontaktuppgifter för den som har ytterligare frågor.

Bakgrund

Kulturmiljön är den del av kulturarvet som vi omges av rent fysiskt. Bebyggelse och landskap som formats av människors verksamhet genom årtusenden. Städer och byar, åkrar och ängar, men också skogar och vattendrag.

Eskilstuna kommuns senaste kulturmiljöprogram ”Bygd att bevara” var färdigt 1988. Därefter har det gjorts en del mindre arbeten men inget som täcker hela kommunen. Inventeringarna som görs nu blir underlag för ett nytt kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun, som ska bli klart under 2018.

Här kan du läsa mer om kulturmiljöer och kulturmiljöprogram  [länk till nyhetsnotis på eskilstuna.se] https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/nyheter/uppleva-och-gora/2018-04-04-vi-fortsatter-att-inventera-kulturmiljoer-i-eskilstuna-kommun.html

För mer information, kontakta: 

Anna Götzlinger, stadsarkivarie, Eskilstuna stadsmuseum, kultur- och fritidsförvaltningen, anna.gotzlinger@eskilstuna.se , 016-710 27 00

Mats Hällnäs, chef för utvecklingsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen, mats.hallnas@eskilstuna.se, 016-710 11 78 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera