Nu råder det eldningsförbud

PRESSMEDDELANDE

Det är extremt torrt i skog och mark och risken för bränder är mycket stor. Från och med 14 juli råder därför eldningsförbud i Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Hallstahammars och Surahammars kommuner.

Förbudet gäller tills vidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.

Förbudet innebär att det på allmän plats och i naturen endast är tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle så som kol eller briketter.

Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: https://www.dinsakerhet.se/

Beslutet är taget med stöd av Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.


För mer information, kontakta:
Inre Befäl, RäddSam Mälardalen, 016-710 74 40, RC@eskilstuna.se

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera