Nuevo – en vinst för samhället och de unga

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommuns arbetsmarknadssatsning för unga, Nuevo, får ut 70 procent av de inskrivna till egen försörjning. En färsk socioekonomisk analys visar att insatsen nu även ger en samhällsekonomisk vinst.
– Detta ger oss ytterligare ett kvitto på att Nuevos verksamhet är helt rätt, säger Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

– Nuevo är en satsning för att få unga till egen försörjning. Till oss kommer ungdomarna för att växa. Vi hjälper dem att bygga upp ett livspussel som kanske inte alls hänger ihop och vi nystar utifrån ungdomarnas egna intressen för att hitta vägar vidare, säger Anna Ekström, vägledare på Nuevo.

Sofia Eriksson, utvecklare på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har nyligen räknat på den samhällsekonomiska vinsten:

– Rent samhällsekonomiskt går Nuevo med vinst redan från första året. Efter tre år beräknas Nuevo gå med ekonomisk vinst för kommunen, bland annat sett till beräkningen av minskade utbetalningar av försörjningsstöd. Så det är en vinst för både de unga – och samhället.

Nuevo var från början ett nationellt projekt men medan flera andra städer valde att lägga ner, bestämde Eskilstuna kommun att permanenta verksamheten.

– Nuevo är med och bidrar till att minska ungdomsarbetslösheten och är en av flera insatser som kan bidra till vårt politiska mål att nå ner till tio procents arbetslöshet år 2020, säger Marie Svensson.
 

Kontaktpersoner:
Anna Ekström, vägledare Nuevo,
073-950 81 84, anna.ekstrom6@eskilstuna.se

Sofia
Eriksson, utvecklare på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen,
070-086 62 01, sofia.eriksson11@eskilstuna.se
 

Bakgrund

Vid en socioekonomisk analys räknar man på vad en insats ger för ”vinster” till samhällets olika aktörer (kommunen, arbetsförmedlingen, landstinget, rättsväsendet och försäkringskassan) utifrån att de som deltar i insatsen, inte hamnar i ett fortsatt utanförskap. Nuevo är en insats som visat sig bidra till att minska ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna i och med att cirka 70 procent går vidare till egen försörjning. Den socioekonomiska beräkningen visar att efter tre år går kommunen med vinst, utifrån att det blir minskade kostnader för försörjningsstöd samt minskade kostnader för insatser för målgruppen. För samhället i stort ger Nuevo samhällsekonomiska vinster från redan från första året.
För mer information om resultatet i analysen, kontakta Sofia Eriksson.

 

Nuevo är en arbetsmarknadssatsning för unga mellan 18 och 29 år och riktar sig till ungdomar i Eskilstuna som är i behov av vägledning för att komma ut i arbetslivet. Verksamheten bygger på individuell planering där varje deltagare möts utifrån sina behov. För mer information och om media även vill ha kontakt med en person som gått vidare till egen försörjning, kontakta Anna Ekström.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera