Ny handlingsplan för kvinnors företagande

Eskilstuna kommun har inlett en översyn av kommunens arbete med kvinnors företagande. Översynen, som beräknas vara klar i slutet av året, ska mynna ut i en handlingsplan.
- Vi ser kvinnors företagande som en viktig fråga för Eskilstunas och regionens utveckling, men framförallt en förutsättning för ett framgångsrikt och jämställt näringsliv, säger Mona Kanaan (S), ordförande i referensgruppen för Resurscentrum.

Eskilstuna kommun har inlett en översyn kring kompetensen i hela innovationssystemet kring kvinnors företagande. En utvärdering och utredning har initierats av den politiskt sammansatta referensgruppen för Resurscentrum som beräknas vara klar i slutet av året.

- Syftet är att analysera hela innovationssystemet vad gäller kompetens kring kvinnors villkor som företagare vilket ska utgöra underlag för en konkret handlingsplan för fortsatta satsningar, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör.

Utvärderingen och utredningen är en del av en större översyn av Eskilstuna kommuns strategi kring näringslivsutveckling i och med att Munktell Science Park sedan april är ett kommunalt bolag. Den nya strategin ska visa hur kommunen framöver ska arbeta med näringslivsutveckling, samt hur kommunen ska organiseras internt och tillsammans med externa partners. De nya förutsättningarna med Munktell Science Park som kommunalt bolag samt att regeringen genomför stora satsningar på kvinnors företagande, med bland annat allokerade medel för att främja olika företagarorganisationer, ger kommunen stora och nya möjligheter att förbättra och utveckla arbetet med kvinnors företagande.

Sedan 1996 har näringslivsavdelningen på Eskilstuna kommun drivit Resurscentrum för kvinnor, den första av sitt slag i Sverige. Eskilstunas Resurscentrum har genom åren varit ledande i att stötta kvinnors företagande. Nu drivs sedan två år delar av Resurscentrum under namnet Sweet Business av företaget Sisters of Sweden AB på uppdrag av kommunen. Sweet Business erbjuder kostnadsfri rådgivning, coachning och affärsutveckling i grupp.

- För att inte föregå resultatet av utvärderingen och utredningen kring kvinnors företagande, som ska mynna ut i den nya handlingsplanen, väljer vi att inte förlänga kontraktet med Sisters of Sweden AB, säger Marit Finch-Westin.

Kontraktet med Sisters of Sweden AB löper ut 2013-09-30. I väntan på resultatet från utredningen kommer i september information till medlemmar i Sweet Business nätverk och andra främjaraktörer om Resurscentrums verksamhet under hösten

För mer information
Mona Kanaan (S), ordförande i referensgruppen för Resurscentrum, 070-086 65 22.
Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör, 070-086 65 73.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar