Omlastningscentralen hedersomnämnd under Miljöstrategidagen

Igår, tisdag delades Miljöstrategipriset ut av miljö- och klimatminister Åsa Romson under Miljöstrategidagen. Omlastningscentralen i Eskilstuna mottog ett hedersomnämnande för verksamheten.

Under gårdagens event delades Miljöstrategipriset ut till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på föredömligt sätt. Riksbyggen vann priset för sitt verktyg som gör det smidigt att jobba med ekosystemtjänster.

Hedersomnämnande gick till Eskilstuna kommuns Omlastningscentral som har lyckats reducera utsläppen från transporterna till och från kommunens kök. Satsningen har minskat antal leveranser till köken från 24 000 till 9 000, med en halvering av transportkilometer från 18200 till 9100 mil. Dessutom används Omlastningscentralens lokaler för att öka graden av återanvändning av kommunalägda resurser som exempelvis sängar och rullatorer.

Juryns motivering för Eskilstuna Omlastningscentral:
Eskilstuna Omlastningscentral har minskat kommunens miljöbelastning från transporter och skapat en bättre trafikmiljö i området. Transportkilometrarna för matleveranser till kommunens kök har halverats och antalet stopp har minskat med en tredjedel. Via omlastningscentralen underlättas även Eskilstunas arbete med en cirkulär ekonomi då lokalerna används för lagring av möbler och lösöre som tidigare stod spridda i förråd och källare runt om i kommunen. På så vis skapas förutsättningar för återbruk och återanvändning inom kommunens olika verksamheter.

Andra nomineringar från Eskilstuna kommun till priset var Krav-projektet i Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi & Miljös miljödiplomering av kunder.

För mer information:
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör,016-710 51 56
Jonathan Vallejo Caicedo, enhetschef Omlastningscentralen, 070 167 23 10

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera