Plast skapar nya affärsmöjligheter i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Våren 2017 har projektet RePlast pågått för att öka kunskap om bioplast, plastavfallsflöden och produktionsbehov av plast. Projektet har visat att det finns lokala affärsmöjligheter i återanvändning av plast. Nu satsar kommunen tillsammans med Mälarplast på att utveckla arbetet ytterligare. 

I Eskilstuna finns det flera företag som tillverkar plastbaserade produkter, bland annat Stiga Sports AB och Mälarplast AB. Avfall från plast är svårt att hantera för återvinning och har en hög klimatpåverkan. Däremot kan plast användas som råvara i en tillverkningsprocess eller som återanvändning vid nyproduktion. 

– Plast tillverkas idag till 98 % av fossil råvara och bidrar därmed i hög grad till klimatpåverkan vid såväl tillverkning som förbränning eller kompostering/nedbrytning av produkten. Eskilstuna kommun vill vara med i ett projekt som har som syfte att hitta mer hållbara lösningar, säger Arne Jonsson, kommunalråd (C).

Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö och Mälarplast har nu sökt 800 000 kr från Vinnova för att genomföra ytterligare ett plastprojekt. Projektet kommer framförallt att handla om utveckling av ytterligare affärsmodeller för att företag ska kunna använda plast på ett med hållbart sätt utifrån principen i cirkulär ekonomi. 

– Det har varit intressant att vara med i projektet RePlast. Vi ser nu möjligheter till nya ekonomiskt och resurshushållningsmässigt hållbara affärsupplägg som det ska bli spännande att utveckla vidare, säger Peter Wall, VD för Mälarplast.

Bakgrund
RePlast var ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Stiga Sports AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB och Mälarplast AB. Projektet finansierades av statens innvoationsmyndighet Vinnova och är en del av Affärsplan Eskilstuna. 

RePlast hade som målsättning att öka kunskapen om bioplast hos medverkande parter, se över avfallsflödena för plast samt utveckla nya affärsmodeller för plast utifrån principerna för cirkulär ekonomi. Projektet har varit framgångsrikt där aktörerna hittat nya affärsmodeller som nu ska utvecklas vidare. 

Läs mer om projektet RePlast här: http://affarsplaneskilstuna.se/initiativ/


För mer information, kontakta:

Riikka Vilkuna, Kommunstrateg miljö, kommunledningskontoret, 073-867 18 53

Peter Wall, VD, Mälarplast AB, 070-752 82 00

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera