Pressinbjudan: Barn frågar politiker

Den 28 november får förskolebarnen på Berga förskola möjlighet att träffa kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (s) för att ställa sina frågor till honom.

Berga förskola bedriver ett arbete för att utveckla formerna för dialog mellan barn och vuxna. Syftet är att stärka barnens rätt till inflytande, både på förskolan och i samhället. Arbetet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), där barnens rätt att uttrycka åsikter i frågor som rör dem är ett av de mest angelägna budskapen.


Under hösten har personalen på Berga förskola börjat utveckla en metod för att barnen ska få ställa sina frågor direkt till ”dem som bestämmer”. Först ut att få svara på barnens frågor var förskolechefen och personal från förskolans restaurang. Under torsdagen får barnen ställa sina frågor till ”en av dem som bestämmer i Eskilstuna”.

Eskilstuna kommun arbetar på olika sätt för att stärka barnens inflytande och delaktighet, bland annat genom kommunfullmäktiges beslut om att införa så kallade barnhearings. En barnhearing är ett dialogmöte mellan flickor och pojkar, förtroendevalda politiker och tjänstemän i kommunen.

Under 2013 provas två varianter av barnhearing i Eskilstuna kommun, varav denna på Berga förskola riktar sig till förskolebarn. Ytterligare en barnhearing, för flickor och pojkar i grundskolan, kommer att genomföras i december 2013.

Välkommen!

Datum: 28 november
Tid: 10.15
Plats: Berga förskola i Mesta, Malvavägen 2 Eskilstuna.

Ytterligare information vänligen kontakta:
Malin Willix
Förskolechef Berga förskola
Telefon: 073-950 82 72

Cecilia Boström
Kommunstrateg jämställdhet och mångfald
Telefon: 070-086 63 81

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera