Pressinbjudan: Dopningsutbildning för träningsanläggningar

Personal på träningsanläggningarna i Eskilstuna bjuds nu in för en heldagsutbildning om dopning. Utbildningen sker inom ramen för nätverket Prodis som arbetar för att förebygga och minska användningen av dopningspreparat samt arbetet ”100 % ren hårdträning”.

För att ett gym ska bli certifierat krävs bland annat ett visst antal utbildade från varje anläggning. Anläggningarna ska också ha en policy och en handlingsplan som förankras hos personal och medlemmar.

Tommy Moberg, socionom från resurscentra för hormonmissbrukare föreläser om riskbruket av anabola androgena stereoider, polisen och Sörmlandsidrotten berättar om hur man jobbar och vad lagen säger och ett pass om samtalsmetodik om hur man bemöter dem som misstänks använda dopningspreparat är några inslag i utbildningen.

Media är välkomna att delta under dagen. Föreläsaren Tommy Moberg finns tillgänglig för intervju klockan 10.15. Se bifogat program.


Tid och plats:
Fredag 6 november, fullmäktigesalen i stadshuset, Eskilstuna

08.30-16.30 utbildning

10.15 intervjutillfälle med föreläsare Tommy Moberg


Fotnot:
Tommy Moberg är socionom från resurscentra för hormonmissbrukare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Tommy Moberg handleder och utbildar bland annat på högskola, i skolor, socialtjänst, sjukvård och inom rättsväsendet i Sverige, Norge och Danmark. Han är medförfattare till ett antal böcker och blev utnämnd till årets förebyggare 2014 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.


Mer information:
Eva Carlsson, 073-950 67 70, eva.carlsson4@eskilstuna.se
Samordnare/utvecklare för brotts- och drogförebyggande arbete

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.