Pressinbjudan: Fastighetsägare får utbildning inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Fastighetsägare med medarbetare erbjuds utbildning av Trygga Eskilstuna kring brott som kan begås i den arbetsmiljö där målgruppen arbetar. Bland annat narkotikabrott, stöld eller andra oegentligheter. Målgruppen är oerhört viktig i det förebyggande arbetet som görs inom ramen för trygghet och brottsförebyggande verksamhet.

Det erbjuds två utbildningstillfällen:

Onsdagen den 17 april 13.00 – 16.00 eller

Torsdagen den 18 april 13.00– 16.00

Plats: Fullmäktigesalen, Stadshuset

Utbildare; Kommunpoliserna Claes Eriksson, Peter Sigurd samt Anders Orre Kommunfastigheter.

Utbildningen arrangeras av Trygga Eskilstuna

Välkomna att delta eller kom kl. 12.30 för vidare information.

För mer information: Eva Carlsson, samordnare/utvecklare kommunledningskontoret/Trygga Eskilstuna 073- 950 67 70.


Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera