Pressinbjudan: Ny lekpark invigs i Krusgårdsparken Torshälla

Datum: 6 nov 2015
Tid: kl 09.30
Plats: Krusgårdsparken i Torshälla

Den nya lekparken i Krusgårdsparken är klar och invigs av barn tillsammans med Torshälla stads nämnds ordförande, Lars-Göran Karlsson.

Inspiration för utformingen av lekplatsen har hämtats från Torshällas sjöfartshistoria. Temat för lekplatsen är skepp och sjöfart som också knyter an till placeringen, intill Torshällaån.

I planeringen av lekparken har barn och elever från Torshällas förskolor och skolor varit delaktiga, bland annat genom att lämna förslag på vilken typ av utrustning de vill ha i lekparken. 
Grupparbeten har också genomförts med pedagoger från förskola och grundskola för att i lekparkens utformning fånga möjligheterna att stimulera, utmana och utveckla barns färdigheter och stimulera samspel. 

Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet har varit viktiga parametrar i utvecklingen av lekparken för att säkerställa att lekutrustning och miljö tilltalar och välkomnar både flickor och pojkar.

Lekparken ingår i det långsiktiga utvecklingsarbetet av Krusgårdsparken, att skapa ett levande och attraktivt fritidsområde och en mötesplats för boende och besökare i alla åldrar, såväl flickor/pojkar som kvinnor/män.

För ytterligare information kontakta:
Rina Oord Lundh
Utvecklingsstrateg stads- och ortsutveckling
Torshälla stads förvaltning
Tel. 070-089 36 00

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera