Pressinbjudan: Särvux blir Lärvux

Ett ärende på arbetsmarknads- och familjenämndens sammanträde 21 november handlar om att byta namn på en av nämndens verksamheter. Det är Särvux som hädanefter kommer att heta Lärvux.

Efter nämndsammanträdet sker en ”invigning” av det nya namnet i Lärvux lokaler i Fristadsskolan.

I motiveringen till förslaget att byta namn står bland annat:
I den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2012 ersattes särvux, vuxenutbildning för
utvecklingsstörda med särskild utbildning för vuxna.
Förkortningen särvuxfinns inte i den nya skollagen men får användas i andra sammanhang då det är ett inarbetat begrepp.

Begreppet ”Sär”förknippas av många människor som något särskilt, vid sidan om, annorlunda.
Flertalet av de personer som kommer att bli Särvux framtida målgrupp vill inteförknippas med eller erkänna sig som en del av en verksamhet som innefattar begreppet”Sär. Ett byte av benämning motiveras också av den inriktning som under ett antal år präglat målen för samhällets insatser inom området, dvs normalisering
.

Tid:  torsdag  21 november klockan 14.30

Plats: Särvux/Lärvux, Fristadsskolan, bottenvåningen

Deltar på invigningen gör bland andra Marie Svensson,ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden och övriga nämndledamöter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta Kristina Ljung, rektor, 016-710 54 14, 070-089 36 97


Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera