Pressinbjudan: Tunagården prisad för äldres tandvård

Den 23 september kl 14.00 får Tunagårdens personal ta emot ”Guldtanden”, ett pris för det äldreboende som är bäst på äldres munhälsa.

Motivering:  ”Tunagårdens personal är motiverad att ta emot information och instruktioner om hur de på bästa sätt kan ta hand om patientens munvård. Både sjuksköterskor och personal är intresserade och engagerade i de boendes munhälsa. Tunagården är ett trevligt boende som sätter guldkant på tillvaron för brukarna, vilket även inkluderar deras omsorg av munhälsan.”

Media är välkommen till prisutdelningen, där boende och personal, förutom att ta emot priset även kommer att bjudas på smörgåstårta.

Tid: den 23 september 2014 kl 14.00
Plats: Tunagårdens vård- och omsorgsboende

Om Guldtanden
Oral Care är det företag som delar ut priset. De erbjuder mobil tandvård för Eskilstuna kommuns äldreomsorg. Det innebär att de kommer till brukarna och behandlar dem i hemmet. Så här beskriver Oral Care kraven för att vinns Guldtanden:

”För att vinna Guldtanden finns det flera krav. Vinnaren utses genom att våra legitimerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor röstar fram finalister. Här gäller följande kriterier;

- att personalen visar engagemang för sina vårdtagares munhälsa och tänder
- att personalen visar en vilja att lära sig mer och förbättra munhälsan hos sina vårdtagare genom våra utbildningar och genom sitt bemötande av vår personal
- ett väl fungerande samarbete hela vägen från bokning till avslutad tandvårdsbehandling

Efter att finalisterna röstats fram tittar vi på deras statistik från munhälsobedömningar. Vi kan på avdelningsnivå se hur många brukare som har bra munhälsa, upplever smärta, är i behov av vård etc. De boende av finalisterna som har bäst statistik utses till vinnare av Guldtanden.”

För mer information, kontakta enhetschef Anneli Carlson, telefon 016-710 77 21

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera