Pressinbjudan: Välkommen på modevisning!

Tid: fredagen den 26 april kl 18.30
Plats: Vilstahallen

Kvällen börjar kl. 17.00 med mingel och kallskuret och modevisning startar kl. 18.30.  Kläderna kommer från Dressman, Guldklimpen och Zizzi. Det är deltagarna själva som är modeller och några kommer även att visa upp egentillverkade alster.

Om samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande
Under perioden 2010 – 2013 pågår en försöksverksamhet i Sörmland som går ut på att testa en modell för samverkan mellan landsting, kommun och ideell sektor. Målet är att modellen ska göra det enklare för aktörerna att samverka kring aktiviteter som underlättar för äldre med lättare sjuklighet att ändra sin livsstil.

De insatser som prövas är hälsocoachning baserad på samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) och aktiviteter på mötesplatser. Målgruppen är personer 60–75 år, med tidiga tecken på diabetes, lättare blodtrycksförhöjning och lättare depression. För att utvärdera metoden och ge svar på om försöksverksamheten ger önskad effekt sker ett nära samarbete med Umeå universitet och Nordic Healthcare Group.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera