Pressinbjudan:Välkomna till en inspirationsdag om demens

Den 17-18 september kommer omvårdnadspersonal inom vuxenförvaltnignens verksamhet få möjlighet att inspireras gällande demens. Inspirationsdagarna genomförs i samband med Internationella Alzheimerdagen den 21/9.

På programmet

Föreläsaren, författaren och organisationskonsulten Mike Florette håller en inspirationsföreläsning båda dagarna kl 10.00 – 10.45 samt kl 13.15 – 14.00

Kl 10.45 och kl 15.00 visas båda dagarna en teater där reflektion ska ske över vad kan göras bättre utifrån bemötande och värdegrundsord.

Dessutom visar vuxenförvaltningens verksamheter upp sig tillsammans med andra utställare. Det kommer att finnas tipspromenader och andra aktiviteter för besökarna.

Om inspirationsdagarna

Samverkan under dagarna sker med kommunala verksamheter: anhörigcentrum, folkhälsokonsulenter, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, demensteam i hemtjänst, kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster, stadsbiblioteket, stadsmuséet och olika företag. Aktiviteter och vardagstips är ett genomgående tema.


För mer information, kontakta enhetschef Lena Blomqvist, telefon 016-710 26 69


Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera