Pressmeddelande: Mottagarna av Eskilstuna kommuns förtjänstmedaljer för 2015 är utsedda

Årets mottagare av kommunens förtjänstmedalj ”För gagnerik gärning” är nu utsedda. Kommunens medaljdelegation har i år utsett fyra medaljörer. Medaljen delas ut vid Eskilstuna kommuns traditionella medaljfest tisdagen den 15 december i Stadshuset.

Årets medaljörer är:

Sten Elmgart
för sin gärning inom kultur och musik.

Jan Lundell
för sin gärning inom idrott och föreningsliv.

Yvonne Ryding
för sin gärning som ambassadör för Eskilstuna och inom näringslivet.

Katrin Säfström
för sin gärning inom media och samhälle.

Mer information
Ann-Sofie Wågström, kommunfullmäktiges ordförande
tfn 070-086 65 01


Fakta om ”För gagnerik gärning”

Den 28 oktober 1971, § 193, beslutade kommunfullmäktige att instifta en förtjänstmedalj i Eskilstuna kommun ”För gagnerik gärning” och fastställde bestämmelser för utdelande av denna medalj. Redan 1951 hade Eskilstuna stad instiftat en motsvarande medalj och beslutet år 1971 förde denna tradition vidare till den nybildade kommunen.

Medaljen ”tilldelas personer som genom minnesvärda insatser hedrat kommunen, osjälviskt verkat för dess bästa eller eljest av särskilda skäl anses förtjänta av denna utmärkelse.”

Bestämmelserna har genom beslut i kommunfullmäktige förändrats ett antal gånger för att motsvara dagens mottagare. Kommunfullmäktiges senaste beslut om förändring av riktlinjer fattades den 25 oktober 2012 § 188.

Av detta framgår bland annat att medaljdelegationen nominerar och utser personer som tilldelas medaljen ”För gagnerik gärning”.

Medaljdelegationen består av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera