Räddningstjänsten Eskilstuna gör hembesök

PRESSMEDDELANDE

Under maj månad börjar räddningstjänsten med att besöka alla som bor i lägenhet i Fröslunda. Syftet med hembesöken är att berätta om brandskydd i bostaden och öka kunskapen om brandsäkerhet.

Besöket kommer att ta cirka fem minuter och vi behöver inte komma in i lägenheten. Det kommer att vara två personer från räddningstjänsten som gör besöken, personalen visar alltid legitimation, har på sig räddningstjänstens kläder och säljer aldrig något. Vid besöket kommer vi att ge muntlig och skriftlig information. Den skriftliga informationen finns även tryckt på flera språk.

– Hembesöken gör det möjligt att ge våra invånare kunskap att själva agera i händelse av en brand. Räddningstjänsterna i andra kommuner har fått ner antalet bostadsbränder sedan de började med sina hemsök, säger Tobias Erdsjö, ställföreträdande räddningschef hos räddningstjänsten Eskilstuna.

Varför gör räddningstjänsten hembesök?
Hembesök genomförs av räddningstjänsterna i flera andra kommuner för att få ner antalet skadade och döda i bränder. Hembesök har visat sig vara en framgångsrik metod för att öka kunskapen om brandsäkerhet och brandskydd i det egna boendet.

Information om hembesöken kommer även att finnas på eskilstuna.se/brandskydd

 

Mer information
Tobias Erdsjö, ställföreträdande räddningschef hos räddningstjänsten Eskilstuna, 016-710 74 69

 

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia