Så avspeglade sig den globala flyktingkrisen i Eskilstuna

PRESSINBJUDAN

Eskilstuna stadsmuseum har gjort en samtidsdokumentation om hur den globala flyktingkrisen avspeglat sig i Eskilstuna. Nu presenteras rapporten och samtidigt invigs utställningen Hello Goodbye Eskilstuna, som visar glimtar ur dokumentationen. Välkomna till invigningen där ni får veta mer!


Teckning gjord av en flicka på ett asylboende. Teckningen ingår i dokumentationsprojektet.

Från sommaren 2015 kom ovanligt många flyktingar till Sverige och Eskilstuna. Därefter varade en period i ungefär ett år som beskrevs som kris, kollaps och katastrof.

Stadsmuseet har dokumenterat hur vardagen tedde sig för de personer som kom hit och för dem som arbetade med mottagande och integration. Dokumentationen görs för framtida forskning och för att förmedla en nyanserad bild av situationen ur flera olika perspektiv till dagens samhälle.

Intervjuprojektet har mynnat ut i en rapport och en vandringsutställning. Välkomna till invigningen av utställningen där ni samtidigt får veta mer om arbetet bakom dokumentationen.

Rapporten kommer att gå att ladda ner från eskilstuna.se/stadsmuseet, lånas i Eskilskällan på Stadsbiblioteket eller köpas i Stadsmuseets butik.

Tid: Lördag 17 juni, 14.00
Plats: Utställningsytan Planket, Eskilstuna stadsmuseum
Medverkande:
Mona Kanaan, kultur- och fritidsnämndens ordförande
Vedad Begovic, integrationsstrateg
Elin Eriksson, antikvarie


För mer information, kontakta:
Elin Eriksson, antikvarie, Eskilstuna stadsmuseum,
016-710 27 54, elin.eriksson7@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia