Så fortsätter Eskilstuna kommun vara Sveriges mest jämställda kommun

PRESSMEDDELANDE

Den 6 februari lämnar Eskilstuna kommun vidare Svenska Jämställdhetspriset. Så här fortsätter vi arbeta för att vara Sveriges mest jämställda kommun och en förebild inom jämställdhet.


Deltagare från Fröslunda fritidsgårds tjejgrupp provar graffitti på Eskilstuna konstmuseum.

– Ökad jämställdhet är en del av lösningen på flera av kommunens stora utmaningar. Jämställdhet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

En av effekterna av kommunens jämställdhetsarbete är att andelen flickor som besökt Fröslunda fritidsgård har ökat rejält – från 29 procent år 2016 till 42 procent år 2017. Under 2010 var andelen flickor om besökte fritidsgården 9 procent.

– Verksamheten har under en längre tid arbetat systematisk med att nå fler flickor. Arbetet har skett övergripande på flera plan med till exempel tjejkvällar, föräldrakontakter, uppsökandeverksamhet, ungdomsambassadörer och metodmaterialet Machofabriken. Vi har sett att det ger effekter i området, där vi skapar trygghet och framtidstro, säger Lena Sjöberg Rehnholm, områdeschef ung fritid och mötesplatser.

Så jobbar Eskilstuna kommun vidare med jämställdhet

 • Gör handlingsplaner för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv.
  Enligt kommunens årsplan 2018 ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. Många verksamheter har gjort handlingsplaner och gör ett bra jämställdhetsarbete. På  Facebook-sidan jämställt finns många goda exempel på bra jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommun.

 • Integrerar jämställdhetsarbetet i kommunens styrning och ledning genom konceptet Modellförvaltning och modellbolag.
  Modellförvaltning innebär att en förvaltning eller bolag som kommit längre i jämställdhetarbetet paras ihop med en som har mer att göra, för att lära av varandra.
  Modellförvaltning är en vidareutveckling av Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, arbete med Modellkommuner. Eskilstuna är utvald till Modellkommun av SKL.

 • Deltar i jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet 6-7 februari.
  Eskilstuna kommun har en monter där vi berättar om vårt jämställdhetsarbete och har den egna programpunkten ”Sekatör eller röjsåg – vilket verktyg passar bäst för att utveckla ett jämställt bemötande?” Dessutom deltar Lisa Friberg, ordförande jämställdhetsberedningen och ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Eskilstuna kommun, i programpunkten Etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam.

 • Arrangerar fördjupningskonferensen Fokus jämställdhet i grundskola och gymnasium den 2 oktober.
   

För mer information, kontakta:
Anna Fridell, utvecklare, kommunledningskontoret,
073-950 61 18
Lena Rehnholm, områdeschef ung fritid och mötesplatser, kultur- och fritidsförvaltningen,
070-167 22 34.
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande,
070-086 65 02

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media