Så ska Eskilstuna bli kvinnornas FriStad

I dagarna syns budskapet ”våld är mer än sparkar och slag” på bussar, bio och affischtavlor i Eskilstuna. Kampanjen är en del i kommunens arbete med att minska våldet i samhället, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor.

Utgångspunkten för arbetet är handlingsplanen ”Eskilstuna – en FriStad för kvinnor” som antogs av kommunfullmäktige i slutet av förra året.

– En stor del av det våld som utövas i samhället ser vi inte, hör vi inte och läser vi inte om i tidningarna. Mäns våld mot kvinnor sker oftast i det tysta i alla delar av samhället. Detta våld känner inga klassgränser, det finns där och begränsar kvinnors frihet. Detta våld måste upphöra, säger Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande.

”Eskilstuna – en FriStad för kvinnor” gäller för åren 2015-2017 och innehåller fem övergripande mål. Under 2015 läggs särskild fokus på handlingsplanens tredje mål, att synliggöra och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn. Som ett led i detta genomförs flera aktiviteter, både för kommunens medarbetare och invånare:

– Det är viktigt att vi alla vågar se, fråga och agera om vi misstänker att det förekommer våld. För att kunna göra det krävs kunskap om vad våld är. Vi måste inse att även ”skojbråk”, knuffar och sexistiska kommentarer är våld. Lindrigare former av våld möjliggör grövre former av våld eftersom det höjer toleransnivån. Därför är det viktigt att vi säger nej till alla typer av våld, säger Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet och mångfald.

Mer information:

Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet och mångfald, 016-710 29 96
Lisa Friberg(S), jämställdhetsberedningens ordförande, 073-901 87 89

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.