Samarbete kring säkra studentflak i Eskilstuna

PRESSINBJUDAN

14 juni bjuds media in till en träff angående studenten och vikten av att ha säkra studentflak. Medverkar gör representanter från kommunen, polisen och transportföretaget Transdev.

Den 16 juni tar ungefär 1 180 elever i Eskilstuna studenten. För de allra flesta är det en dag fylld med glädje. Efter utspringet från skolan deltar de flesta i en studentkortege där många fordon med släp åker runt i centrala Eskilstuna.

Det är oerhört viktigt att flaken och fordonen är säkra, så olyckor förhindras. Tidigare har fruktansvärda olyckor inträffat i vissa kommuner.

I och med ett gott samarbete mellan skola, polis, stadsbyggnadsförvaltningens trafikavdelning, bussbolaget Transdev och kommunledningen så förebygger vi eventuella olyckor och möjliggör att studenterna får en glädjefylld dag.

I arbetet har bland annat ett informationsblad tagits fram och förmedlats till eleverna. I bladet finns regler kring studentflak och annan viktig information kring studentdagen.

Det sker också en genomgång av studentflaken på plats av polisen. Trafikpoliser finns utspridda på olika platser för att vägleda och säkra trafiken. Bussarna går som vanligt tack vare den goda samverkan och en överenskommelse om vilken väg kortegen tar.

Stadsbyggnads transportsamordnare har varit viktig i samarbetet för att kontrollera eventuella vägarbeten. Dessutom är det viktigt att kommunicera tider till invånarna för att få så många som möjligt att undvika fordonstrafik i centrala Eskilstuna i samband med kortegen.

Tid: Torsdag den 14 juni klockan 10.00.
Plats: Stadshuset, Fristadssalen (mitt emot receptionen)
Medverkande:
Mart Samel, gymnasiestrateg barn och utbildning
Per Bergström, polisområdesgruppchef
Tomas Blomkvist, Transdev
Eva Carlsson samordnare/utvecklare kommunledningskontoret


Tiderna för gymnasieskolornas ”utspring”
Rekarnegymnasiet 12.00
Kunskapscompaniet 12.00
Grillska gymnasiet 12.50
Realgymnasiet 13.00
NTI-gymnasiet 13.00
Rinmangymnasiet 14.00
S:t Eskils gymnasium 15.00

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera