Skolinspektionen utfärdar föreläggande om vite till Eskilstuna kommun

PRESSMEDDELANDE

Skolinspektionen har fattat beslut om att utfärda föreläggande med vite om 1 300 000 kronor till Eskilstuna kommun för brister i trygghet och studiero vid den kommunala högstadieskolan, Stålforsskolan.

Skolans brister i trygghet och studiero uppmärksammandes vid Skolinspektionens tillsyn i höstas. I föreläggandet konstaterar Skolinspektionen att Stålforsskolan vidtagit åtgärder men de behöver göra ytterligare förbättringar.

– Jag ser allvarligt på kritiken men vet samtidigt att det pågår ett arbete för att öka tryggheten på skolan, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan

Sedan tillsynen i höstas har en ny rektor rekryterats, det har även förts dialog med styrelsen för elevrådet för att diskutera situationen.

Camilla Simonsson, nytillträdd rektor på Stålforsskolan, berättar att sedan hon började i våras gjort en kartläggning av skolan.

– Studiero är ett av de utvecklingsområden som framkom vid kartläggningen, och som vi redan börjat arbeta med. Att förändra tar tid, men vi har en långsiktig plan på hur vi ska gå vidare.

Arbetet har mynnat ut i:

  • Nya ordningsregler inför höstterminen

  • Ny struktur på arbetet att arbeta med kränkande behandling

  • Ny struktur för elevhälsoarbetet och trygghetsteamets arbete

Barn- och utbildningsförvaltningen har på sig fram till den 26 oktober att åtgärda påtalade brister. Annars kan Skolinspektionen ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömandet av vitet.


För mer information, kontakta:
Camilla Simonsson, rektor Stålforsskolan,
072-977 75 82, camilla.simonsson@eskilstuna.se
Hans Ringström, skolchef grundskolan,
073-765 17 06, hans.ringstrom@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera