Start av ny skolverksamhet för nyanlända elever

Det kommer fler nyanlända elever till Eskilstuna än vad barn- och utbildningsförvaltningen räknade med då man planerade skolkapaciteten för detta läsår. Därför startar förvaltningen nästa vecka förberedelseklasser i Fröslundaskolans gamla mellanstadium, som numera heter Tallbacken. Där kommer en del av de skolbarn som invandrar till Eskilstuna att tas emot. Verksamheten startar i liten skala men kapacitet finns för att växa vid behov.

Förberedelseklass är en fullvärdig skolgång där det kommer att vara stort fokus på inlärningen av svenska språket. På sikt är det meningen att eleverna ska slussas vidare in i vanliga klasser på ordinarie skolor. Genom att starta Tallbacken ges övriga grundskolor tid att organisera sin verksamhet så att de nyanlända barnen får plats.

-I förberedelseklassen får nyanlända barn möjlighet att snabbt komma in i skolverksamheten, och det är viktigast av allt för oss, säger skolchef för grundskolan Hans Ringström.

------------------------------------------------

För frågor om Tallbacken och skolverksamheten där, kontakta rektor Lena Hallander på Interkulturella enheten 0739-50 64 69.

För övergripande frågor om grundskolans planering och integrering av nyanlända, kontakta skolchef för grundskolan Hans Ringström på 073-765 17 06.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera